Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 11/03/2018

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 11/03/2018 một số khu vực dưới đây:

11/03/2018 ĐL Hải Châu AC53AAA1 T1 KDC TN HÒA CƯỜNG 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAA2 T11 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAA9 TUYÊN SƠN MỞ RỘNG T5 05:00 12:00
AC53AAAF LÝ THÁI TỔ 3 07:00 12:00
AC53AAAW KDC TUYÊN SƠN MR T2 05:00 12:00
AC53AAB9 T5 KDC TN HÒA CƯỜNG 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AABH KDC TUYÊN SƠN MR T4 05:00 12:00
AC53AABW T12 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAC16 LÊ VĂN ĐỨC 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAC17 HỒ NGUYÊN TRỪNG 2 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAD12 NAM SƠN 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAD14 NGUYỄN XUÂN NHĨ 05:00 12:00
AC53AADC HÒA CƯỜNG 6 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AADH HOÀ CƯỜNG 2 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAE6 TUYÊN SƠN 2 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAEF KDC BỘT CÁ 05:00 12:00
AC53AAF5 T6 TN HÒA CƯỜNG 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAF9 NHÀ BIỂU DIỄN ĐA NĂNG 2 05:00 12:00
AC53AAFE LÀNG THỂ THAO T2 05:00 12:00
AC53AAGB TUYÊN SƠN 05:00 12:00
AC53AAGJ T3-14B NÚI THÀNH 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAI3 HỒ NGUYÊN TRỪNG 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAI5 NÚI THÀNH 2 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAI6 PHAN ĐĂNG LƯU 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAID KDC LÂM ĐẶC SẢN 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAIF KDC BÌNH AN 1 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAIR TĐC TUYÊN SƠN A 05:00 12:00
AC53AAIS TĐC TUYÊN SƠN B 05:00 12:00
AC53AAIW KDC TUYÊN SƠN MR T1 05:00 12:00
AC53AAJ6 VĂN CAO 07:00 12:00
AC53AAJ7 NÚI THÀNH 4 05:00

11:30

05:30

12:00

AC53AAJM CHIÊU ỨNG 07:00 12:00
AD53A9BB Công ty TNHH Một thành viên Tháp Ngọc (646015) 05:00

11:30

05:30

12:00

AD53A9BC Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng (646503) 05:00

11:30

05:30

12:00

AD53A9BD Công ty cổ phần đầu tư Landcom (647677) 05:00 12:00
AD53A9BF Trường Cao đẳng Phương Đông (648061) 05:00

11:30

05:30

12:00

AD53A9VA Công ty TNHH Đá Chàm (644004) 05:00

11:30

05:30

12:00

AD53ABAB Công ty Truyền tải điện 2 (115960) 05:00

11:30

05:30

12:00

AD53ABBV Công Ty TNHH Giai Nông (124624) 05:00

11:30

05:30

12:00

AD53ABCS Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO (134158) 05:00

11:30

05:30

12:00

AD53ABDA Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên Thể dục – Thể thao Đà Nẵng (142412) 05:00

11:30

05:30

12:00

AD53ABDA Công an Thành phố Đà Nẵng (647897) 05:00

11:30

05:30

12:00

AD53ABDG Ban quản lý Dự án 85 (144666) 05:00 12:00
AD53ABDJ Công ty Thuỷ điện Sông Tranh (148006) 05:00 12:00
AD53ABEE Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (151492) 05:00

11:30

05:30

12:00

AD53ABEL Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (621108) 05:00 12:00
AD53ABEX Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (623858) 05:00 12:00
AD53ABFC Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng (626201) 05:00

11:30

05:30

12:00

AD53ABFW Văn phòng III – Bộ Kế hoạch và đầu tư tại TP Đà Nẵng (630339) 05:00

11:30

05:30

12:00

AD53ABFY Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng (631209) 05:00

11:30

05:30

12:00

AD53ABGF Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (637124) 05:00 12:00
AD53ABGG Công ty TNHH Khởi Phát (637123) 05:00

11:30

05:30

12:00

AD53ABGH Công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (637163) 05:00 12:00
AD53ABGR Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (639114) 05:00 12:00
AD53ABHC Công ty TNHH Công viên Châu Á (640286) 05:00 12:00
AD53ABHM Trường Đại học Đông Á (641780) 05:00

11:30

05:30

12:00

AD53ABHX Bệnh viện mắt Đà Nẵng (630807) 05:00

11:30

05:30

12:00

ĐL Sơn Trà EC53EEHK T73A 05:00 12:00
EC53EEK9 KPC Hoà Hải T1 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EEKA An Trung T8 05:00 12:00
EC53EEKB An Trung T6 05:00 12:00
EC53EEKF Mỹ Đa Tây 2 05:00 12:00
EC53EEKH An Nhơn 1 05:00 12:00
EC53EEKI An Nhơn 2 05:00 12:00
EC53EEKO Nguyễn Văn Trỗi 05:00 12:00
EC53EEKU KDC An Cư T1 05:00 12:00
EC53EEKX An Trung T7 05:00 12:00
EC53EEKY KDC Bắc XLDD 05:00 12:00
EC53EELA Đồng Nò 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EELB Đa Mặn 2 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EELF KDC An Cư T3 05:00 12:00
EC53EELG KDC An Cư T4 05:00 12:00
EC53EELJ An Hải Đông 2 05:00 12:00
EC53EELN Sơn Thuỷ T4 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EELO Sơn Thuỷ T3 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EEP4 An Hiệp T2 05:00 12:00
EC53EEPA An Hiệp T1 05:00 12:00
EC53EEPB Bến Phà 1 05:00 12:00
EC53EEPC T72B 05:00 12:00
EC53EEPD An Hải Đông 05:00 12:00
EC53EEPE T73B 05:00 12:00
EC53EEPG Bắc Mỹ An 1 05:00 12:00
EC53EEPI T72A 05:00 12:00
EC53EEPJ Bến Xe 05:00 12:00
EC53EEPK Sơn Thuỷ T1 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EEPL Tân Trà 1 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EEPN An Bình 1 05:00 12:00
EC53EEPR Mỹ Đa Đông 4 05:00 12:00
EC53EEPU Phước Mỹ 2 05:00 12:00
EC53EEPV Mỹ Đa Tây 1 05:00 12:00
EC53EEPX An Bình 3 05:00 12:00
EC53EEPY An Cư 3 05:00 12:00
EC53EEVD Đa Mặn 1 05:00 12:00
EC53EEVE KDC Bắc Mỹ An 05:00 12:00
EC53EEVH K20 05:00 12:00
EC53EEVI An Trung Đông 05:00 12:00
EC53EEVJ Hoà Hải T1 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EEVK Sơn Thuỷ T2 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EEVP Khu CBCC – NHS 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EEX6 Tuyên Sơn T1 05:00 12:00
EC53EEX7 Tuyên Sơn T2 05:00 12:00
EC53EEXJ Khu VHTT An Trung T2 05:00 12:00
EC53EEXS Nguyễn Công Trứ 05:00 12:00
EC53EEXU KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T1 05:00 12:00
EC53EEZ4 Bắc Mỹ An 3 05:00 12:00
EC53EEZL KPC Hoà Hải mở rộng 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EEZP Nguyễn Công Trứ T2 05:00 12:00
EC53EEZQ Lương Thế Vinh 05:00 12:00
EC53EEZR Đông Trà 3 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EEZS Đông Trà 4 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EEZU An Hiệp T3 05:00 12:00
EC53EEZY KDC TTHC Quận NHS 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EH23 Bùi Tá Hán 05:00 12:00
EC53EK14 Nguyễn Văn Thoại 05:00 12:00
EC53EK23 Khách sạn Hoàng Lan 05:00 12:00
EC53EL16 KHC Ngũ Hành Sơn T2 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EL22 Khu TĐC Làng đá Mỹ Nghệ 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EL23 E224 05:00 12:00
EC53EP11 KDC Bùi Tá Hán T1 05:00 12:00
EC53EP13 Tuyên Sơn 3 05:00 12:00
EC53EP14 Tuyên Sơn 4 05:00 12:00
EC53EV14 An Hiệp 4 05:00 12:00
EC53EV24 K20-T2 05:00 12:00
EC53EX14 Hòa Hải 4 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EX21 An Cư T5 05:00 12:00
EC53EX26 KCC nhà ở xã hội Nam Tuyên Sơn 05:00 12:00
EC53EZ10 The Monarchy 05:00 12:00
EC53EZ18 An Cư 3 T2 05:00 12:00
EC53EZ19 Khu sản xuất Làng đá MNNN T6 05:00

11:00

06:00

12:00

EC53EZ24 Lê Văn Hiến T2 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EAAD CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC KHANG ĐÀ NẴNG (505302) 05:00 12:00
ED53EAAF TRUNGTÂM VIỄNTHÔNG 3-VIỄNTHÔNG ĐÀNẴNG-TẬPĐOÀN BƯUCHÍNH VIỄNTHÔNG VIỆTNAM(CHINHÁNH CÔNGTY TNHH) (505342) 05:00 12:00
ED53EAAI TĐ 78 Bộ Tham Mưu QK5 (505359) 05:00 12:00
ED53EAAJ LÀNG TRẺ EM SOS ĐÀ NẴNG (505360) 05:00 12:00
ED53EAAL (505403) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EAAL CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (525432) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EAAP HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KVIII (505433) 05:00 12:00
ED53EAAQ CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ (505436) 05:00 12:00
ED53EABM CÔNG TY TNHH VẠN AN (505965) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EABM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG M.E.C.I ĐÀ NẴNG (987180) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EABN TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER (506150) 05:00 12:00
ED53EABQ CÔNGTY CỔPHẦN XUẤTNHẬPKHẨU THỦYSẢN MIỀNTRUNG (506518) 05:00 12:00
ED53EABQ (506519) 05:00 12:00
ED53EABY VIỆN KIỂM SÁT NGŨ HÀNH SƠN (508953) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EABY VĂN PHÒNG QUẬN UỶ NGŨ HÀNH SƠN (955067) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EABY ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN NGŨ HÀNH SƠN (986868) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EABY TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO Q.NGŨ HÀNH SƠN (967244) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EABY UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN (507882) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EABZ XÍ NGHIỆP THAN ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG (508182) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EACF CỤC HẬU CẦN AN NINH-TỔNG CỤC AN NINH-BỘ CÔNG AN-TRẠM CÔNG TÁC TẠI ĐÀ NẴNG (510282) 05:00 12:00
ED53EACG CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (510387) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EACH CTy QLý VHành Điện CSang CCộng ĐN. (510388) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EACJ TT Y Tế Quận Ngũ H Sơn (511008) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EACK NGÂNHÀNG NN&PTNT VIỆTNAM-CHINHÁNH QUẬN NGŨHÀNHSƠN ĐÀNẴNG (511009) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EACQ BỆNH VIỆN 199-BỘ CÔNG AN (513307) 05:00 12:00
ED53EACR TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (515011) 05:00 12:00
ED53EACT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (KHU KÝ TÚC XÁ) (515646) 05:00 12:00
ED53EACV TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (517998) 05:00 12:00
ED53EACW CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (518000) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EADB CTy QLý VHành Điện CSáng CCộng ĐN. (522114) 05:00 12:00
ED53EADU CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (525435) 05:00 12:00
ED53EADV CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (525436) 05:00 12:00
ED53EAEP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN VŨ (943429) 05:00 12:00
ED53EAEQ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KVIII (943920) 05:00 12:00
ED53EAFF TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN (951083) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EAGL VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (959506) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EAGQ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG (961466) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EAGT (961670) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EAJE CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (974100) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EAKL CÔNG TY CỔ PHẦN KACHIUSA (978413) 05:00 12:00
ED53EALF VĂN PHÒNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (981678) 05:00 12:00
ED53EAMQ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT MIỀN TRUNG (985056) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EANS CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MỸ KHÊ (987302) 05:00 12:00
ED53EANW XƯỞNG 387 – CỤC KỸ THUẬT QUÂN KHU 5 (987767) 05:00 12:00
ED53EAOI CÔNG TY TNHH MTV LINCOLN GN PARTNERS (965802) 05:00 12:00
ED53EAOI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SABI TẠI ĐÀ NẴNG (985108) 05:00 12:00
ED53EAQI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG (991697) 05:00 12:00
ED53EARC CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DINCO (992671) 05:00 12:00
ED53EARE VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG TRỰC THUỘC CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (992669) 05:00

11:00

06:00

12:00

ED53EASA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 72 (993614) 05:00 12:00
ED53EATA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN (994607) 05:00

11:00

06:00

12:00

ĐL Thanh Khê FC53FFA6 Cai Lang 5 07:00 12:00
FC53FFAH Cai Lang 4 07:00 12:00
FC53FFDD Tân Lập 5 07:00 12:00
FC53FFDT Tân Lập 2 07:00 12:00
FC53FFDU Tân Lập 3 07:00 12:00

 

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-11-03-2018.html