Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 21/01/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 21/01/2017 một số khu vực dưới đây:

lich-cup-dien-da-nang

21/01/2018 ĐL Liên Chiểu HC53HHMI KDC Hòa Minh 2T4 06:30
07:30
07:00
12:00
HC53HHMR Nguyễn Trãi 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHMT KDC Hòa Minh 2- T7 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHMU Phố Chợ HK T1 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHNW Bách Khoa 2 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHO6 Hòa Minh 6 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHO8 Nguyễn Chánh 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHOA Hòa Khánh 1 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHOK Hoà Khánh 3 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHOQ Hoà Khánh 4 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHOS Khu TT Thành Đội 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHQI KDC Hoà Hiệp T2 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHQK Khu Phố Chợ Hoà Khánh T2 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHQO J258-T2 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHQQ HTX Hòa Minh 3 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHR9 DL Xuân Thiều 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHRJ Kim Liên 07:30
12:00
HC53HHRV Bách Khoa 3 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHRY HTX Hoà Minh 2 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHYF KDC Hoà Minh 2T2 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHYO KDC Hoà Minh T8 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HHYQ KDC Hoà Minh T9 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HO10 Hòa Khánh 9 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HO15 Nguyễn Trãi 2 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HO20 Bách Khoa 5 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HO23 Đặng Dung 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HO24 Khu Phố Chợ Hòa Khánh 4 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HO25 Nguyễn Trãi 3 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HO27 Bách Khoa 7 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HO29 Nguyễn Chánh 2 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HO36 TBA Nguyễn Chánh 3 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HO37 TBA Tôn Đức Thắng 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HO39 TBA Công Cộng H182 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HO45 TBA BÙI CHÁT 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HQ18 Phú Thạnh 4 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HQ19 Mai Văn Ngọc 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HR29 Đồng Kè 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HY10 KDC Hoà Minh 2 T3 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HY14 Bách Khoa 4 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HY16 Ngô Thì Nhậm 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HY19 KDC Hòa Minh 2 T1 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HY20 KĐT Nam LC 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HY32 Đo Đếm Dân Dụng TBA Ký Túc Xá Phía Tây 06:30
14:00
07:00
14:30
HC53HY34 TBA Trương Văn Đa 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAAK Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (800027) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAAL Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng (800030) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAAM Bưu Điện Đà Nẵng 2 – Bưu Điện Thành Phố Đà Nẵng (921689) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAAM Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800051) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAAN Lữ đoàn 683 (800057) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAAO Công Ty Cổ Phần Dưỡng Khí Đà Nẵng (800067) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAAT N/hàng TMCP C/thương VN- CN Bắc ĐN (800086) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAAX Kho xăng dầu 182 – Cục Xăng Dầu (800099) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HABP Trung đoàn 282 – SĐ 375 (807061) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HABS Trường Quân Sự Địa Phương (807352) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HABZ UBND Quận Liên Chiểu (808734) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HABZ Quận Ủy Liên Chiểu (926074) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HABZ UBMT Tổ Quốc Quận Liên Chiểu (925905) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HACD Cục Quản Lý Xe Máy Đơn Vị J258 (809022) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HACG Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Red Fox (809314) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HACH Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu (809418) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HACM Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng- XN chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng (809628) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HACO Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện 3 & Hạ Tầng Năng Lượng (809690) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HACO Công ty TNHH Les Gants Việt Nam (895425) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HADH BCH Quân Sự Q.Liên Chiểu (811677) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HADK C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811870) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HADL C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811871) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HADM C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (812404) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HADV Cục Hải Quan TP Đà Nẵng (813928) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAEI Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Liên Chiểu Đà Nẵng (815729) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAEN Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (816948) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAFF C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (819660) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAFM Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bạch Đằng (822047) 13:00
17:30
HD53HAFM Công ty TNHH Hiền Thuận (895468) 13:00
17:30
HD53HAFX Trung Tâm Thể Thao Đại Học Đà Nẵng (836366) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAFX TT QLý K.T.Xá Đại Học ĐN (836888) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAHC Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (891447) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAHC Trung Tâm Học Liệu – Trường Đại Học Bách Khoa (840563) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAHK Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng (840955) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAIM Lữ Đoàn 74 – Tổng Cục II (884647) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAJF Lữ Đoàn 683 (889243) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAJF Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Thiện Mỹ (926139) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAJF Công Ty Cổ Phần Cửa Sổ UK (918294) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAJQ Công ty Cổ phần Điện Trường Giang (891667) 09:30
12:00
HD53HAJQ Công Ty TNHH Một Thành Viên Logistics Viettel (841327) 09:30
12:00
HD53HAKK Công Ty TNHH Phát Lộc (916727) 06:30
15:30
HD53HAKK Công ty TNHH Khoáng sản Transcend Việt Nam (909254) 06:30
15:30
HD53HAKK Công ty Cổ Phần Pacific Dinco (895794) 06:30
15:30
HD53HAKK Doanh Nghiệp Tư Nhân Toàn Ni (942620) 06:30
15:30
HD53HAKN Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Thúy (895789) 06:30
15:30
HD53HAKN Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại KHATOCO tại Đà Nẵng (910588) 06:30
15:30
HD53HAKN Công ty Cổ phần Secoin Đà Nẵng (939410) 06:30
15:30
HD53HAKV Chi nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất & Kinh doanh Đức Việt (903997) 06:30
15:30
HD53HAKX Công ty Cổ Phần Nga Tuấn (904267) 06:30
15:30
HD53HAKX Công ty TNHH Thanh Phú (919246) 06:30
15:30
HD53HAKX Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn sản xuất và thương mại Phan Lê (938257) 06:30
15:30
HD53HAKX Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Mỹ Phẩm 3C (905355) 06:30
15:30
HD53HALE Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng (905371) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HALN Công ty TNHH MTV Giấy Rạng Ðông (907174) 06:30
15:30
HD53HALN Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương mại Hưng Phú Phong (907175) 06:30
15:30
HD53HALV Công ty TNHH MTV Võ Gia (908953) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HALX Công Ty Cổ Phần Thép DANA – UC (909318) 06:30
15:30
HD53HAMS Công Ty Quản Lý Nhà Đà Nẵng (917894) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HANQ Cty TNHH SX TM & DV Khởi Long (922865) 07:30
10:00
HD53HAOU Vietcombank Đà Nẵng (PGD Hòa Khánh) (928018) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAOX Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (928311) 00:00
22:30
HD53HAPA Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng (929049) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HARD Công Ty TNHH MTV Cơ Khí – Mạ Đà Nẵng (912778) 06:30
15:30
HD53HARO Công ty Cổ phần Thép Dana – Ý (917417) 00:00
22:30
HD53HARQ Công ty Cổ Phần Thép DANA – Ý (918344) 00:00
22:30
HD53HASK Công Ty Cổ Phần Thép DANA Ý (926116) 06:30
15:30
HD53HATF Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Đà Nẵng. (936508) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HATV TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP (939105) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HATX TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP (939104) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAUK Trường Đại Học Bách Khoa (940993) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAUT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TRANG (941976) 06:30
14:00
07:00
14:30
HD53HAUZ CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TODA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI (942050) 06:30
15:30
ĐL Sơn Trà ED53EAQO CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN I.V.C-TRƯỜNG MẦM NON ABC (991946) 13:30
16:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VS31 KDC Hòa Cầm T1 05:30
11:30
06:30
12:30
VC53VS48 TBA Bình Thái 7 05:30
11:30
06:30
12:30
VC53VU37 KDC Nam Sân Bay 05:30
06:00
12:30
14:00
VC53VVDL Cẩm Lệ 1 05:30
06:00
12:30
14:00
VC53VVFF Bình Thái 1 05:30
06:30
VC53VVFO Cẩm Lệ 2 05:30
12:30
VC53VVTN Khu tập thể dệt Hòa Thọ 05:30
12:30
VC53VVTO Khuê Trung T2 06:00
14:00
VC53VVTQ Bình Thái 2 05:30
11:30
06:30
12:30
VC53VVUA Đội 6 Phong bắc 05:30
11:30
06:30
12:30
VC53VVUG Hoà Cầm 3 05:30
11:30
06:30
12:30
VC53VVUI Ánh sáng Phong Bắc 05:30
11:30
06:30
12:30
VC53VVUJ Khu phố chợ Cẩm Lệ 05:30
12:30
VC53VVUK Cẩm Lệ 4 05:30
12:30
VC53VVUL Bình Thái 3 05:30
11:30
06:30
12:30
VC53VVUP KDC Phong Bắc 2 05:30
11:30
06:30
12:30
VC53VVWM KDC Hoà Thọ T1 05:30
06:00
12:30
14:00
VC53VVWN KDC Hòa Thọ T2 05:30
06:00
12:30
14:00
VC53VVWR Khu TĐC Phong Bắc 2-T4 05:30
11:30
06:30
12:30
VC53VW12 KCC nhà ở xã hội Phong Bắc 05:30
11:30
06:30
12:30
VC53VW15 KDC An Hòa T4 05:30
12:30
VC53VW16 Bình Thái 4 05:30
12:30
VC53VW20 KDC Phong Bắc 2 T5 05:30
11:30
06:30
12:30
VC53VW21 KDC Phong Bắc T6 05:30
11:30
06:30
12:30
VC53VW28 Bình Thái 6 05:30
12:30
VC53VW29 Bình Thái 5 05:30
11:30
06:30
12:30
VC53VW30 Hòa Thọ Đông 05:30
11:30
06:30
12:30
VC53VW33 KCC 11 Tầng Phong Bắc T2 05:30
11:30
06:30
12:30
VC53VW47 TBA KDC Hòa Thọ T3 05:30
06:00
12:30
14:00
VD53VAAK Công ty cổ phần Dệt May Quảng Phú (600378) 05:30
12:30
VD53VABK Ủy Ban Nhân Dân Quận Cẩm Lệ (712736) 05:30
12:30
VD53VACH Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ (600379) 05:30
12:30
VD53VACZ Trung tâm y tế Quận Cẩm Lệ (600466) 05:30
11:30
06:30
12:30
VD53VADC Cơ sở sản xuất kem Hoàng Gia (603801) 05:30
11:30
06:30
12:30
VD53VAEM Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (616905) 05:30
11:30
06:30
12:30
VD53VAEY (668051) 05:30
12:30
VD53VAGA Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ (685586) 05:30
12:30
VD53VAGM Công ty CP xây dựng công trình 545 (687857) 05:30
11:30
06:30
12:30
VD53VAIL Chi cục thuế quận Cẩm Lệ (676062) 05:30
11:30
06:30
12:30
VD53VAKM Công ty TNHH MTV DIGITRADE (722394) 05:30
11:30
06:30
12:30
ĐL Thanh Khê FC53FFI1 KDC Thanh Lộc Đán – T5 06:30
14:30
FC53FFI3 TĐC Thanh Lộc Đán T2 06:30
14:30
FC53FFI5 TĐC Thanh Lộc Đán T4 06:30
14:30
FC53FFI6 KDC Thanh Lộc Đán T7 06:30
14:30
FC53FFI7 TĐC Thanh Lộc Đán T3 06:30
14:30
FC53FFMG KDC T.L.Đán 4 tạm 06:30
14:30
FC53FFMO Kinh Dương Vương 2 06:30
14:30
FC53FFMQ TĐC Thanh Lộc Đán – T8 06:30
14:30
FC53FFMS TĐC Thanh Lộc Đán – T9 06:30
14:30
FC53FFMW KDC Thanh Lộc Đán T1 06:30
14:30
FC53FFNX Phú Lộc 2 06:30
14:30
FC53FFNY Phú Lộc 3 06:30
14:30
FC53FFO2 Khu số 2 – T2 06:30
14:30
FC53FFO3 Hà Hồi 2 06:30
14:30
FC53FFO6 H.Minh – T.L.Đán MR T3 06:30
14:30
FC53FFO7 H.Minh – T.L.Đán MR T1 06:30
14:30
FC53FFO8 Khu nhà ở CB CNV BV Ung Thư 06:30
14:30
FC53FFO9 KDC Bệnh viện Ung thư 06:30
14:30
FC53FFOJ Phú Lộc 1 06:30
14:30
FC53FFQC KDC Danatol 06:30
14:30
FC53FFQE Hòa Minh 3 T8 06:30
14:30
FC53FFQF Hòa Minh 3 T5 06:30
14:30
FC53FFQG Hòa Minh 3 T9 06:30
14:30
FC53FFQL Dũng Sỹ Thanh Khê 06:30
14:30
FC53FFYC Hà Hồi 06:30
14:30
FC53FFYG Hòa Minh 3 T2 06:30
14:30
FC53FFYH Hòa Minh 3 T1 06:30
14:30
FC53FFYI H.Minh – T.L.Đán MR T2 06:30
14:30
FC53FFYS L.Chiểu – T.Phước T7 06:30
14:30
FC53FI16 TĐC T.L.Đán H.Minh MR T4 06:30
14:30
FC53FI17 TĐC T.L.Đán H.Minh MR T7 06:30
14:30
FC53FI32 KDC Hòa Minh MR 06:30
14:30
FC53FI37 Phú Lộc 4 06:30
14:30
FC53FY13 Nguyễn Như Hạnh 06:30
14:30
FC53FY17 Hòa Minh 1T6 06:30
14:30
FD53FABA Trường Cao Đẳng Thương Mại (905008) 06:30
14:30
FD53FABV Bệnh Viện Da Liễu (813481) 06:30
14:30
FD53FABY Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (816038) 06:30
14:30
FD53FACW Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (892420) 06:30
14:30
FD53FACZ CNCTCPT.đoàn TT T.Niên tại M.Trung (895941) 06:30
14:30
FD53FADI Công ty thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng (910951) 06:30
14:30
FD53FADJ Công ty thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng (910952) 06:30
14:30
FD53FADL Chi nhánh Công ty TNHH Bảo Nhi tại Đà Nẵng (904827) 06:30
14:30
FD53FADO Công ty Cổ phần dược DANAPHA (816035) 06:30
14:30
FD53FADP Công ty Cổ phần dược DANAPHA (816036) 06:30
14:30
FD53FADW (913095) 06:30
14:30
FD53FAEH Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN (915426) 06:30
14:30
FD53FAFC Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng (906527) 06:30
14:30
FD53FAFD Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (906903) 06:30
14:30
FD53FAGO Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng (917594) 06:30
14:30
FD53FAHC (895952) 06:30
14:30
Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-21-01-2017.html