Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 21/11/2017

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 21/11/2017 một số khu vực dưới đây:

lich-cup-dien-da-nang

21/11/2017 ĐL Hải Châu AC53AAAV DIÊN HỒNG 07:30
13:00
AC53AAGD NGUYỄN THỊ MINH KHAI 3 13:00
17:30
ĐL Liên Chiểu HC53HHY4 An Ngãi đông 07:30
10:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VS30 KDC Phía Nam sông Quá Giáng 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VT33 Khu A3 KDC Nam Cẩm Lệ 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VU10 Hòa Phước 2 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVEE Ánh sáng Miếu Bông 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVSB Chợ mới Hoà phước 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVSJ Gạch Thanh Bình 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVSX Trà Kiểm 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVSY Tân Hạnh 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVTG Dương Sơn 07:00
13:00
VC53VVTI Phong Nam 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVTK Cẩm Nam 1 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVTM Quang Châu 07:00
13:00
VC53VVTO Khuê Trung T2 07:00
12:00
VC53VVU8 Miếu Bông 3 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVU9 Giáng Đông 07:00
13:00
VC53VVUM Quan Châu 2 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVUN Miếu Bông 2 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVUR Giáng Nam 1 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVUS Thôn Nhơn Thọ 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVUT Quá Giáng 1 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVUU Quá Giáng 2 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVUV UBND Hoà Phước 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVUW KDC Phong Nam 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVUX Đông Hoà 2 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVUY Quan Châu 3 07:00
13:00
VC53VVWI Phong Nam 2 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VVWL Dưong Sơn 3 07:00
13:00
VC53VW13 Dương Sơn 4 07:00
13:00
VC53VW18 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VW19 KCC A2 Nam Cẩm Lệ 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VW24 KDC số 5 NTP T2 07:00
13:30
VC53VW42 TBA Đông Bến Xe Phía Nam 07:00
12:30
07:30
13:00
VC53VW43 Dương Sơn 5 07:00
13:00
VD53VAAW Cty QLVH điện chiếu sáng công cộng ĐN (707727) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VAAX CN Công ty TNHH MTV TTTH đường sắt Đà Nẵng-Xí nghiệp TTTH Quảng Nam Đà Nẵng (708341) 07:00
13:00
VD53VABZ Công Ty cổ phần Quảng Tùng (711414) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VADB Công ty TNHH SX ống công nghiệp Hàn Quốc DVTM Tân Phát (600512) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VADS Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV OIL Miền Trung tại Đà Nẵng (609138) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VADY (611018) 13:00
17:00
VD53VAEI Hợp tác xã Thanh Châu (613998) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VAEW Công ty TNHH Vỹ Hậu (667419) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VAEW Công ty CP Solids Ánh Minh (674033) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VAFI Doanh nghiệp tư nhân cơ khí xây dựng Quang Vinh (673741) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VAGB Công ty CP xây lắp Rồng Biển, (685401) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VAGG Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thép Nhân Luật (686475) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VAGN Công ty CP xây dựng công trình 545 (687858) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VAGO Công ty CP xây dựng công trình 545 (687859) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VAGP Công ty CP xây dựng công trình 545 (687860) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VAGQ Công ty CP xây dựng công trình 545 (687861) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VAGR Công ty CP xây dựng công trình 545 (687862) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VAGS Công ty CP xây dựng công trình 545 (687863) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VAGU Công ty CP xây dựng công trình 545 (689406) 07:00
12:30
07:30
13:00
VD53VAJP Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam (718934) 07:00
12:30
07:30
13:00
Xem thêm:  Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/06/2017
Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-21112017.html
Loading...
Loading...