Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 24/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 24/01/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...
Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
ĐL Liên Chiểu HC53HN18 KĐT Phước Lý 10:45 12:00
HC53HO30 Kiệt 1 Phạm Như Xương 07:30 10:00
HD53HAUL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PSU VIỆT NAM (941187) 07:00 11:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VVSB Chợ mới Hoà phước 07:30 12:00
VC53VVUV UBND Hoà Phước 07:30 12:00
Loading...

Bài Viết Liên Quan