Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 24/12/2019-28/12/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 24/12/2019-28/12/2019 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
24/12/2019 ĐL Hoà Vang GC53HHY7 Phú Thượng 06:30 07:30
26/12/2019 ĐL Hoà Vang GC53HQ23 TBA Khe Lạnh 08:00 16:00
GD53HAEC Đo đếm tổng Bà Nà 08:00 16:00
GD53HAKR Suối Mơ 2 08:00 16:00
GD53HALB Cáp Treo Bà Nà 08:00 16:00
GD53HALT Chiếu Sáng DT602 T4 08:00 16:00
GD53HAQD Golf Bà Nà T5 08:00 16:00
GD53HAQE Golf Bà Nà T2 T3 08:00 16:00
GD53HAQF Golf Bà Nà T4 08:00 16:00
GD53HAQI Golf Bà Nà T1 08:00 16:00
GD53HASV Cổng Thành Bà Nà 08:00 16:00
GD53HASW CS Suối Mơ 2 08:00 16:00
GD53HAUW Trộn BT Bà Nà 08:00 16:00
27/12/2019 ĐL Hải Châu AC53AADW KDC SỐ 6 NGUYỄN DU 13:30 17:00
28/12/2019 ĐL Hải Châu AD53ABJC Chi nhánh Công ty Cổ phần EB Hải Phòng tại Thành phố Đà Nẵng (626049) 07:45 13:00

Bài Viết Liên Quan