Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 26/02/2019-28/2/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 26/02/2019-28/2/2019 một số khu vực dưới đây:

Từ khóa:

Vui lòng để nguồn: https://yeudanang.biz/lich-cup-dien-da-nang-ngay-26-02-2019-28-2-2019.html
Loading...