Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 26/02/2019-28/2/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 26/02/2019-28/2/2019 một số khu vực dưới đây:

Loading...

Loading...

Bài Viết Liên Quan