Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 29/07/2019-31/07/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 29/07/2019-31/07/2019 một số khu vực dưới đây:

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
29/07/2019 ĐL Hải Châu AD53ABIB (633275) 07:30 11:30
AD53ABIB Công ty TNHH Khởi Phát (630319) 07:30 11:30
AD53ABIB (633312) 07:30 11:30
AD53ABIB (633313) 07:30 11:30
30/07/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHRA Hoà Mỹ 06:30 08:30
ĐL Sơn Trà EC53EEH4 TĐC Nại Hiên Đông T7 04:00 07:30
EC53EEH5 TĐC Nại Hiên Đông T5 04:00 07:30
EC53EEH8 Khu phố chợ Mân Thái 04:00 07:30
EC53EEHB Chợ Chiều 2 04:00 07:30
EC53EEHC KDC Thọ Quang 2 04:00 07:30
EC53EEHG Hải Quân 2 04:00 07:30
EC53EEHL Mỹ Khê 1 04:00 07:30
EC53EEHM An Hoà 1 04:00 07:30
EC53EEHN Chợ Chiều 1 04:00 07:30
EC53EEHO Sơn Trà 1 04:00 07:30
EC53EEHP An Hải Bắc 2 04:00 07:30
EC53EEHQ Mân Thái 3 04:00 07:30
EC53EEHR Mân Thái 2 04:00 07:30
EC53EEHS Mân Thái 1 04:00 07:30
EC53EEHT An Hải Bắc 1 04:00 07:30
EC53EEHV Phước Mỹ 1 04:00 07:30
EC53EEHW Sơn Trà 2 04:00 07:30
EC53EEHX Nại Hưng 04:00 07:30
EC53EEHY Nại Hiên Đông 04:00 07:30
EC53EEK7 KDC An cư 3 T1 04:00 07:30
EC53EEK8 KDC An Cư 3 T2 04:00 07:30
EC53EEKJ KDC Nại Tú 04:00 07:30
EC53EEKL An Hải Bắc 3 04:00 07:30
EC53EEKM Phước Mỹ 3 04:00 07:30
EC53EEKV KDC An Cư T2 04:00 07:30
EC53EELE Thành Vinh 04:00 07:30
EC53EELK Lộc Phước 04:00 07:30
EC53EELX Phạm Văn Đồng T4 04:00 07:30
EC53EEP9 KDC Sơn Trà-Điện Ngọc T5 04:00 07:30
EC53EEPO Thọ An 1 04:00 07:30
EC53EEPP Thọ An 2 04:00 07:30
EC53EEPW KDC Thọ Quang 04:00 07:30
EC53EEVA Thọ An 3 04:00 07:30
EC53EEVF Phó Đức Chính T2 04:00 07:30
EC53EEVQ Phó Đức Chính 04:00 07:30
EC53EEVR KDC Mân Thái 2 04:00 07:30
EC53EEVY KCC Nại Hiên Đông 04:00 07:30
EC53EEX5 Phúc Lộc Viên 04:00 07:30
EC53EEX8 KDC An Cư 3 mở rộng T1 04:00 07:30
EC53EEX9 KDC An Cư 3 mở rộng T2 04:00 07:30
EC53EEXA TĐC An Hải Bắc T1 04:00 07:30
EC53EEXB TĐC An Hải Bắc T2 04:00 07:30
EC53EEXC TĐC An Hải Bắc T3 04:00 07:30
EC53EEXK KDC Sơn Trà-Điện Ngọc T2 04:00 07:30
EC53EEXL KDC Làng Cá NHĐ T1 04:00 07:30
EC53EEXM KDC Thọ Quang MR 04:00 07:30
EC53EEXO Nam Phan Bá Phiến 04:00 07:30
EC53EEXP Cầu Đen 2 04:00 07:30
EC53EEZ3 KDC Làng cá NHĐ T2 04:00 07:30
EC53EEZ5 An Cư 2 – mở rộng 04:00 07:30
EC53EEZA KĐT Vịnh Mân Quang 04:00 07:30
EC53EEZC Bắc Phan Bá Phiến T2 04:00 07:30
EC53EEZI Yết Kiêu 04:00 07:30
EC53EEZJ KDC An Đồn 04:00 07:30
EC53EEZK Trần Hưng Đạo T8 04:00 07:30
EC53EEZM TĐC Nại Hiên Đông T6 04:00 07:30
EC53EEZN TĐC Nại Hiên Đông T8 04:00 07:30
EC53EEZO KDC SơnTrà – Điện Ngọc T3 04:00 07:30
EC53EEZV Sơn Trà 3 04:00 07:30
EC53EEZW KDC An Cư 5 04:00 07:30
EC53EEZX Mân Thái 4 04:00 07:30
EC53EEZZ Nguyễn Sáng 04:00 07:30
EC53EH11 KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông 04:00 07:30
EC53EH12 KCC Đại Địa Bảo T1 04:00 07:30
EC53EH14 Hồ Nghinh T1 04:00 07:30
EC53EH15 Hồ Nghinh T2 04:00 07:30
EC53EH20 Khu TĐC Nại Hiên Đông T10 04:00 07:30
EC53EH22 Hồ Nghinh T3 04:00 07:30
EC53EH27 Công viên biển đông T2 04:00 07:30
EC53EH28 Võ Nguyên Giáp 04:00 07:30
EC53EK11 Cầu Đen T3 04:00 07:30
EC53EK12 KDC Sơn Trà Điện Ngọc T4 04:00 07:30
EC53EK24 Mân Thái 3 T2 04:00 07:30
EC53EK26 Hà Bổng 04:00 07:30
EC53EK29 Thọ An 4 04:00 07:30
EC53EL10 Hồ Nghinh T4 04:00 07:30
EC53EL15 KDC Làng Cá NHĐ T3 04:00 07:30
EC53EL19 KĐT SEA Thuận Phước T1 04:00 07:30
EC53EP21 KĐT Harbour Ville T1 04:00 07:30
EC53EP22 KĐT Harour Ville T2 04:00 07:30
EC53EV12 Dương Đình Nghệ 04:00 07:30
EC53EV13 Phạm Văn Đồng T5 04:00 07:30
EC53EV16 Nguyễn Phan Vinh 04:00 07:30
EC53EV23 Hồ Nghinh T5 04:00 07:30
EC53EV26 Hoàng Bích Sơn 04:00 07:30
EC53EV28 KDC Sơn Trà – Điện Ngọc T6 04:00 07:30
EC53EV29 Lê Tấn Trung 04:00 07:30
EC53EV30 Lê Văn Thứ T1 04:00 07:30
EC53EV32 Lê Tấn Trung T3 04:00 07:30
EC53EV33 Lê Thước 04:00 07:30
EC53EV34 Nguyễn Sỹ Cố 04:00 07:30
EC53EV35 Dương Vân Nga 04:00 07:30
EC53EX10 KCC Nhà ở XH làng cá NHĐ T1 04:00 07:30
EC53EX11 KCC nhà ở XH làng cá NHĐ T2 04:00 07:30
EC53EX13 Công viên biển Đông 04:00 07:30
EC53EX19 Thành Vinh 2 04:00 07:30
EC53EX20 Mân Thái 5 04:00 07:30
EC53EX24 Nại Hiên Đông T9 04:00 07:30
EC53EX27 Hồ Nghinh T9 04:00 07:30
EC53EX31 The Summit T1 04:00 07:30
EC53EX32 The Summit T2 04:00 07:30
EC53EX33 Công ty Hilin 04:00 07:30
EC53EX34 KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông T2 04:00 07:30
EC53EX35 Bùi Dương Lịch 04:00 07:30
EC53EX36 Hồ Nghinh T7 04:00 07:30
EC53EX37 Hồ Nghinh T8 04:00 07:30
EC53EX38 Trần Quang Khải 04:00 07:30
EC53EX39 Khúc Hạo 04:00 07:30
EC53EZ12 KDC An Viên 04:00 07:30
EC53EZ20 Marina Complex T1 04:00 07:30
EC53EZ21 Hồ Nghinh T6 04:00 07:30
EC53EZ25 Trần Hữu Tước 04:00 07:30
EC53EZ29 Trương Định 04:00 07:30
EC53EZ32 Lê Tấn Trung T2 04:00 07:30
EC53EZ34 Nại Hiên Đông T11 04:00 07:30
ED53EAAR ĐÀI PHÁT SÓNG KHU VỰC TRUNG BỘ (505452) 04:00 07:30
ED53EAAR VŨ VĂN THẨM (964111) 04:00 07:30
ED53EAAS ĐÀI PHÁT SÓNG KHU VỰC TRUNG BỘ (505453) 04:00 07:30
ED53EAAU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (505482) 04:00 07:30
ED53EAAU HẠT KIỂM LÂM LIÊN QUẬN SƠN TRÀ NGŨ HÀNH SƠN (959922) 04:00 07:30
ED53EAAV CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (505483) 04:00 07:30
ED53EAAV CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (993923) 04:00 07:30
ED53EAAV CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (993924) 04:00 07:30
ED53EAAW ĐƠN VỊ 17398 LỮ ĐOÀN 680 (505489) 04:00 07:30
ED53EAAX LỮ ĐOÀN 83 ĐƠN VỊ 17314 (505490) 04:00 07:30
ED53EABV (507221) 04:00 07:30
ED53EABX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU PHƯỚC (507805) 04:00 07:30
ED53EACE CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (510015) 04:00 07:30
ED53EACL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ ĐẠI VIỆT PHÁT (511067) 04:00 07:30
ED53EACN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG (512555) 04:00 07:30
ED53EACS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM-ASSET-ĐÀ NẴNG (962801) 04:00 07:30
ED53EACS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINGDOOR (990492) 04:00 07:30
ED53EACS CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI HUY ĐĂNG (508466) 04:00 07:30
ED53EACS CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG ĐÀ NẴNG (515338) 04:00 07:30
ED53EACZ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT NHỰA ĐÀ NẴNG (521883) 04:00 07:30
ED53EADC CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG XUÂN (522657) 04:00 07:30
ED53EADL CÔNG TY TNHH DATHASAM (524968) 04:00 07:30
ED53EADM CÔNG TY PHÁT TRIỂN VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG (961836) 04:00 07:30
ED53EADM CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN TẠI ĐÀ NẴNG (524969) 04:00 07:30
ED53EADN (945842) 04:00 07:30
ED53EADN (944543) 04:00 07:30
ED53EADN (964595) 04:00 07:30
ED53EADN (975066) 04:00 07:30
ED53EADN (974499) 04:00 07:30
ED53EADN (952322) 04:00 07:30
ED53EADN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (524988) 04:00 07:30
ED53EADN CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 04:00 07:30
ED53EADO VIETTEL ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (989393) 04:00 07:30
ED53EADO TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 – VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM(CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH) (954577) 04:00 07:30
ED53EADO CN CT CP HẢI DUY TẠI ĐÀ NẴNG (525019) 04:00 07:30
ED53EADO CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994522) 04:00 07:30
ED53EADO TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE (994227) 04:00 07:30
ED53EADO CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 04:00 07:30
ED53EADS (525433) 04:00 07:30
ED53EADT (525434) 04:00 07:30
ED53EADW TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 – VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (993885) 04:00 07:30
ED53EADW (525663) 04:00 07:30
ED53EADW CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 04:00 07:30
ED53EADX CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN HẢI (974117) 04:00 07:30
ED53EADX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI PHÚC (525664) 04:00 07:30
ED53EADX CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994521) 04:00 07:30
ED53EADX (997649) 04:00 07:30
ED53EADX CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 04:00 07:30
ED53EADY CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM D&N (525993) 04:00 07:30
ED53EAEA (940748) 04:00 07:30
ED53EAEA CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 04:00 07:30
ED53EAEB CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TOÀN CẦU (966815) 04:00 07:30
ED53EAEB (940744) 04:00 07:30
ED53EAEB CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 04:00 07:30
ED53EAEC BÙI THỊ THU SƯƠNG (942812) 04:00 07:30
ED53EAEC (940749) 04:00 07:30
ED53EAEC CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 04:00 07:30
ED53EAED (998281) 04:00 07:30
ED53EAED CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN SƠN TRÀ (940745) 04:00 07:30
ED53EAEF (983100) 04:00 07:30
ED53EAEF BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TP.ĐÀ NẴNG (941061) 04:00 07:30
ED53EAEG (942153) 04:00 07:30
ED53EAEG CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 04:00 07:30
ED53EAES CÔNGTY CỔPHẦN THỦYSẢN & THƯƠNGMẠI THUẬNPHƯỚC (945419) 04:00 07:30
ED53EAET CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC (945420) 04:00 07:30
ED53EAEW BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (950405) 04:00 07:30
ED53EAEW CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (990150) 04:00 07:30
ED53EAEZ CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947166) 04:00 07:30
ED53EAFA CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (947167) 04:00 07:30
ED53EAFA NHÀ TRƯNG BÀY HOÀNG SA (988269) 04:00 07:30
ED53EAFC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (950106) 04:00 07:30
ED53EAFH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG (951413) 04:00 07:30
ED53EAFI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TPĐN (952278) 04:00 07:30
ED53EAFK CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ (952512) 04:00 07:30
ED53EAFO CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (953447) 04:00 07:30
ED53EAFO CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (994520) 04:00 07:30
ED53EAFQ TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC II (953950) 04:00 07:30
ED53EAFS CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG THÔNG (954298) 04:00 07:30
ED53EAFT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (954474) 04:00 07:30
ED53EAFU (954638) 04:00 07:30
ED53EAFY CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG (955050) 04:00 07:30
ED53EAGE CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒ NGỌC MỸ (956812) 04:00 07:30
ED53EAGI (957628) 04:00 07:30
ED53EAGS CÔNG TY TNHH THÁI AN (973600) 04:00 07:30
ED53EAGS CÔNG TY TNHH THÁI AN (961595) 04:00 07:30
ED53EAGU (962875) 04:00 07:30
ED53EAGU DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (961931) 04:00 07:30
ED53EAGV (961980) 04:00 07:30
ED53EAGW CÔNGTY CỔPHẦN THỦYSẢN & THƯƠNGMẠI THUẬNPHƯỚC (962073) 04:00 07:30
ED53EAGY (968880) 04:00 07:30
ED53EAGY CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐN (965960) 04:00 07:30
ED53EAGZ CÔNG TY TNHH DV-TM TRƯỜNG SƠN TÙNG (962734) 04:00 07:30
ED53EAHF CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ HỘP HẠ LONG ĐÀ NẴNG (964240) 04:00 07:30
ED53EAHN CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (968470) 04:00 07:30
ED53EAHR (967162) 04:00 07:30
ED53EAHR CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 04:00 07:30
ED53EAHS (967163) 04:00 07:30
ED53EAHS CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 04:00 07:30
ED53EAHW CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN BÃI BẮC (967944) 04:00 07:30
ED53EAHX CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM PHÚC (972319) 04:00 07:30
ED53EAHX HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (969896) 04:00 07:30
ED53EAHZ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PU FONG (968779) 04:00 07:30
ED53EAIA CÔNG TY TNHH HẢI THANH (970595) 04:00 07:30
ED53EAID CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHAN GIA (969543) 04:00 07:30
ED53EAIK CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG (971299) 04:00 07:30
ED53EAIL CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (970613) 04:00 07:30
ED53EAIN (973079) 04:00 07:30
ED53EAIQ CHI NHÁNH-CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢI HOÀNG QUẢNG NAM TẠI ĐÀ NẴNG (994225) 04:00 07:30
ED53EAIQ BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (998834) 04:00 07:30
ED53EAIQ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO NAM AN (000436) 04:00 07:30
ED53EAIQ CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 04:00 07:30
ED53EAIQ HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (974063) 04:00 07:30
ED53EAIR CÔNG TY TNHH BẮC ĐẨU (971172) 04:00 07:30
ED53EAIW CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ (975523) 04:00 07:30
ED53EAJB DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẶNG THỊ CA (973744) 04:00 07:30
ED53EAJL CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU ĐÔ (975411) 04:00 07:30
ED53EAJP CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (975937) 04:00 07:30
ED53EAJR CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (975828) 04:00 07:30
ED53EAJX CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TASECO OCEANVIEW ĐÀ NẴNG (977010) 04:00 07:30
ED53EAJY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG BẢO CHÍNH (976768) 04:00 07:30
ED53EAJZ CÔNG TY TNHH MINH TRUNG KIÊN – EU (976905) 04:00 07:30
ED53EAJZ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LÊ HOÀNG ANH (986530) 04:00 07:30
ED53EAKB CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (978414) 04:00 07:30
ED53EAKC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT MINH ANH (978046) 04:00 07:30
ED53EAKE CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢY QUẾ (977773) 04:00 07:30
ED53EAKG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẠCH ĐẰNG (980495) 04:00 07:30
ED53EAKN CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ANH MINH TẠI ĐÀ NẴNG (978358) 04:00 07:30
ED53EAKO CÔNG TY TNHH HẢI THANH (978819) 04:00 07:30
ED53EAKQ CÔNG TY TNHH BIỂN KIM CƯƠNG (979673) 04:00 07:30
ED53EAKW (980336) 04:00 07:30
ED53EAKY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH HỒNG PHÚC (980860) 04:00 07:30
ED53EALM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẶNG GIA PHÚC (981970) 04:00 07:30
ED53EALY CÔNG TY TNHH DUY THỊNH (983373) 04:00 07:30
ED53EAMC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (984248) 04:00 07:30
ED53EAMG (984336) 04:00 07:30
ED53EAML CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THÁI DƯƠNG XANH (984851) 04:00 07:30
ED53EAMO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG SƠN (985031) 04:00 07:30
ED53EAMS LỮ ĐOÀN 83 QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN (985153) 04:00 07:30
ED53EAMT CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND JEEP (985160) 04:00 07:30
ED53EAMU CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÀ NẴNG (985868) 04:00 07:30
ED53EAMU LIÊN DANH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG UPL VÀ CÔNG TY TNHH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHILARI (985163) 04:00 07:30
ED53EANA CÔNG TY CỔ PHẦN PPC AN THỊNH ĐÀ NẴNG (985722) 04:00 07:30
ED53EANE CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ HẢI LONG (986279) 04:00 07:30
ED53EANI CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (986892) 04:00 07:30
ED53EANM CÔNG TY TNHH SEKONG WOOD (986978) 04:00 07:30
ED53EANO XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP ĐÀ NẴNG-CHI NHÁNH CTCP VẬT LIỆU XÂY DỰNG-XÂY LẮP VÀ K.DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG (987160) 04:00 07:30
ED53EAOD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỦY THANH (987983) 04:00 07:30
ED53EAOQ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LÝ BẰNG (989070) 04:00 07:30
ED53EAPB CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ DUYÊN HOÀNG (989621) 04:00 07:30
ED53EAPC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC HÂN AN (989634) 04:00 07:30
ED53EAPE CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ PAX.VTN-CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (989730) 04:00 07:30
ED53EAPF CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG (989742) 04:00 07:30
ED53EAPL CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ALPHA NAM TẠI MIỀN TRUNG (991269) 04:00 07:30
ED53EAPM CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN HẢI (991046) 04:00 07:30
ED53EAPO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DUNG NAM TẠI ĐÀ NẴNG (991268) 04:00 07:30
ED53EAQB (991430) 04:00 07:30
ED53EAQB CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 04:00 07:30
ED53EAQC CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ NINH (991440) 04:00 07:30
ED53EAQF CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG NAM (991606) 04:00 07:30
ED53EAQG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH NGUYỄN QUYỀN (991658) 04:00 07:30
ED53EAQK CÔNG TY CỔ PHẦN CDC XÂY DỰNG (993511) 04:00 07:30
ED53EAQK (986247) 04:00 07:30
ED53EAQK CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI AN (991800) 04:00 07:30
ED53EAQN CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS DELI (991919) 04:00 07:30
ED53EAQR CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẮC TRUNG NAM TẠI ĐÀ NẴNG (992345) 04:00 07:30
ED53EAQT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÚC PHƯƠNG TẠI ĐÀ NẴNG (992160) 04:00 07:30
ED53EARA CÔNG TY CỔ PHẦN PPC AN THỊNH ĐÀ NẴNG (992346) 04:00 07:30
ED53EARD CÔNG TY TNHH MTV THÀNH TÂM THỊNH (992670) 04:00 07:30
ED53EARG WORLD SPA LOUNGE(HUỲNH THÔNG) (992702) 04:00 07:30
ED53EARI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ALPHA NAM ĐÀ NẴNG (992899) 04:00 07:30
ED53EARL (521312) 04:00 07:30
ED53EARL (519232) 04:00 07:30
ED53EARL CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (993156) 04:00 07:30
ED53EARN MASSAGE YAKSON ĐÀ NẴNG (993095) 04:00 07:30
ED53EARO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG (993110) 04:00 07:30
ED53EARU CÔNG TY TNHH MTV PHẠM NGÂN NHI (993325) 04:00 07:30
ED53EASC CÔNG TY TNHH HƯNG NGỌC PHÚ (993721) 04:00 07:30
ED53EASQ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG NAM (994419) 04:00 07:30
ED53EASR CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KIM CÚC (994438) 04:00 07:30
ED53EASV NHÀ HÀNG BÉ ANH (994516) 04:00 07:30
ED53EASW CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN (994609) 04:00 07:30
ED53EATE CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG NAM (994624) 04:00 07:30
ED53EATG CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH GIA MINH NGUYỄN (994775) 04:00 07:30
ED53EATH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIÓ BIỂN (994887) 04:00 07:30
ED53EATK CÔNG TY TNHH V-MEMBERS (994878) 04:00 07:30
ED53EATQ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC (995569) 04:00 07:30
ED53EATR CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HXCB (995698) 04:00 07:30
ED53EATS (995757) 04:00 07:30
ED53EATV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒ THẮNG (995872) 04:00 07:30
ED53EAUH CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LỘC PHÚC AN KHANG (996613) 04:00 07:30
ED53EAUM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS (996705) 04:00 07:30
ED53EAUN (996814) 04:00 07:30
ED53EAUP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG HIẾU (996817) 04:00 07:30
ED53EAUR HỘ KINH DOANH: ĐỖ VĂN NAM (997517) 04:00 07:30
ED53EAVD CÔNG TY TNHH SEKONG WOOD (997780) 04:00 07:30
ED53EAVI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG PHƯỢNG SÀI GÒN (997782) 04:00 07:30
ED53EAVK CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC BẢO (997836) 04:00 07:30
ED53EAVV CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÁNH TÍN (998215) 04:00 07:30
ED53EAWA CÔNG TY TNHH TUYẾT LIÊN SƠN (998425) 04:00 07:30
ED53EAWB CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DUNG BÀNG (998412) 04:00 07:30
ED53EAWD CÔNG TY TNHH MTV ANH CHÂU PHAN (998427) 04:00 07:30
ED53EAWH CÔNG TY TNHH FAMILY SUKI (998480) 04:00 07:30
ED53EAWJ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG (998666) 04:00 07:30
ED53EAWN CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SAN HÔ ĐÀ NẴNG (998706) 04:00 07:30
ED53EAWP (998724) 04:00 07:30
ED53EAWQ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI THÀNH ĐẠT-KHÁCH SẠN GOLDEN ROSE 3 (998726) 04:00 07:30
ED53EAWR CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÍN THÀNH NHÂN HÒA (998725) 04:00 07:30
ED53EAWS (998727) 04:00 07:30
ED53EBAB CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHÚC (998760) 04:00 07:30
ED53EBAF CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẢO ANH ĐÀO (999148) 04:00 07:30
ED53EBAI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU-NHÀ HÀNG-IRIS (999165) 04:00 07:30
ED53EBAJ CÔNG TY CỔ PHẦN-KỸ THUẬT NGẦM BÌNH MINH-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (999166) 04:00 07:30
ED53EBAO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH GIANG PHÁT (999408) 04:00 07:30
ED53EBAP CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI HOÀNG DUNG (999420) 04:00 07:30
ED53EBBN CÔNG TY CỔ PHẦN THE CODE (000191) 04:00 07:30
ED53EBBT CÔNG TY CỔ PHẦN CHIC-LAND (000665) 04:00 07:30
ED53EBBW CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DINCO (000667) 04:00 07:30
ED53EBCA CÔNG TY TNHH JONGRO BBQ (000668) 04:00 07:30
ED53EBCD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN AN THÀNH (000855) 04:00 07:30
ED53EBCE CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÒA BÌNH XANH (001372) 04:00 07:30
ED53EBCL (001768) 04:00 07:30
ED53EOAS NHÀ KHÁCH QUỐC HỘI TẠI ĐÀ NẴNG (989148) 04:00 07:30
ĐL Hoà Vang GD53VABM Bê tông nhựa nóng Hòa Nhơn 14:00 17:30
GD53VAEH Mỏ đá CTCP Chu Lai 06:30 10:00
31/07/2019 ĐL Sơn Trà ED53EAQV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (992171) 07:30 13:30
ED53EAQW CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (992344) 07:30 13:30
ED53EARK CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (993094) 07:30 13:30
ED53EART (519557) 07:30 13:30
ED53EART (523810) 07:30 13:30
ED53EART (523826) 07:30 13:30
ED53EART (522487) 07:30 13:30
ED53EART (523817) 07:30 13:30
ED53EART CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (993153) 07:30 13:30
ED53EART CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (986265) 07:30 13:30
ED53EART Trần Văn Tánh (994686) 07:30 13:30
ED53EART CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC ĐẠI KIM (994400) 07:30 13:30
ED53EAUC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (996180) 07:30 13:30
ED53EAUD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (996181) 07:30 13:30
ED53EAUK CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (996751) 07:30 13:30
ED53EAUL CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (996723) 07:30 13:30
ED53EAVQ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (998210) 07:30 13:30
ED53EAVR CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (998211) 07:30 13:30
ĐL Hoà Vang GD53VAHG Hòa Phú Thành 14:00 17:30
ĐL Thanh Khê FC53FFNN Xuân Hòa 4 07:30 10:30

Bài Viết Liên Quan