Lịch cúp điện Đà Nẵng

Xem tổng hợp lịch thông báo cắt điện tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hải Châu, Thanh Khê theo lịch cúp điện của điện lực Đà Nẵng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Đường dây nóng điện lực Đà Nẵng: 0511.626.8888

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 20/02/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 20/02/2019 một số khu vực dưới đây:

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 18/02/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 18/02/2019 một số khu vực dưới đây: Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT ĐL Cẩm Lệ VC53VVTM Quang Châu 07:30 10:30 VC53VVUY Quan Châu […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 31/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 31/01/2019 một số khu vực dưới đây: Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT ĐL Hoà Vang GD53VAIA Phát Tiến Hưng 07:30 11:00

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 29/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 29/01/2019 một số khu vực dưới đây: Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT ĐL Cẩm Lệ VD53VADA Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 27/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 27/01/2019 một số khu vực dưới đây: Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT ĐL Hải Châu AD53A2A4 Công ty TNHH Đầu tư và Phát […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 26/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 26/01/2019 một số khu vực dưới đây: Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT ĐL Cẩm Lệ VC53VS51 TBA T5 Cồn Dầu 13:00 15:15 VC53VT31 […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 25/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 25/01/2019 một số khu vực dưới đây: Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT ĐL Hải Châu AC53AAAO LÊ DUẪN 3 13:00 16:30 AC53AAAV DIÊN […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 24/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 24/01/2019 một số khu vực dưới đây: Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT ĐL Liên Chiểu HC53HN18 KĐT Phước Lý 10:45 12:00 HC53HO30 Kiệt […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 23/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 20/01/2019 một số khu vực dưới đây: Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT ĐL Liên Chiểu HC53HHMU Phố Chợ HK T1 13:00 16:30 HC53HO36 […]

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 22/01/2019

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 22/01/2019 một số khu vực dưới đây: Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT ĐL Liên Chiểu HC53HHN5 TĐC Hoà Hiệp T1 13:00 16:30 HC53HHRH […]